PROMAT - požární bezpečnost staveb

23.06.2011 20:26

Na základě proškolení jsme oprávněni k dodávkám a montáži materiálů a konstrukcí Promat pro požární bezpečnost staveb.

Obklady a nátěry ocelových konstrukcí

Požárně ochranné membrány a obklady ŽB kontrukcí

Stropy a podhledy

Dřevěné trámové stropy a střechy

Stropy a střechy z trapézového plechu

Příčky a stěny

Těsnění stavebních a dilatačních spár

Prosklené konstrukce PROMAGLAS

Ventilační potrubí PROMATECT

Trubní ucpávky

Kabelové a instalační kanály

Kabelové přepážky a ucpávky

—————

Zpět